2019-05-14 16:46

BTC短时下跌1.14%,现报价8093.49美元

BTC五分钟内下跌1.14%,下跌金额为93.45美元,火币上现价为$8093.49,请密切关注行情走向,注意控制风险。
更多实时行情异动提醒,快在APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥54469.9
  ¥9648.07亿
  -0.72%
 • 2
  ETH
  ¥1727.98
  ¥1834.32亿
  -0.88%
 • 3
  XRP
  ¥2.71475
  ¥1143.36亿
  -0.91%
 • 4
  BCH
  ¥2822.29
  ¥502.185亿
  -1.4%
 • 5
  EOS
  ¥42.9387
  ¥391.799亿
  -0.82%
 • 6
  LTC
  ¥628.300
  ¥388.688亿
  -1.06%
 • 7
  BNB
  ¥198.566
  ¥280.326亿
  -0.94%
 • 8
  USDT
  ¥6.91467
  ¥198.155亿
  -0.29%
 • 9
  XLM
  ¥0.91975
  ¥177.209亿
  -1.22%
 • 10
  ADA
  ¥0.57835
  ¥149.951亿
  -1.18%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥54469.9
  ¥9648.07亿
  -1.03%
 • 2
  ETH
  ¥1727.98
  ¥1834.32亿
  -0.41%
 • 3
  XRP
  ¥2.71475
  ¥1143.36亿
  -2.32%
 • 4
  BCH
  ¥2822.29
  ¥502.185亿
  +0.73%
 • 5
  EOS
  ¥42.9387
  ¥391.799亿
  -1.63%
 • 6
  LTC
  ¥628.300
  ¥388.688亿
  -1.01%
 • 7
  BNB
  ¥198.566
  ¥280.326亿
  +0.11%
 • 8
  USDT
  ¥6.91467
  ¥198.155亿
  -0.24%
 • 9
  XLM
  ¥0.91975
  ¥177.209亿
  -2.93%
 • 10
  ADA
  ¥0.57835
  ¥149.951亿
  +0.72%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥54469.9
  ¥9648.07亿
  -0.9%
 • 2
  ETH
  ¥1727.98
  ¥1834.32亿
  +22.65%
 • 3
  XRP
  ¥2.71475
  ¥1143.36亿
  +10.73%
 • 4
  BCH
  ¥2822.29
  ¥502.185亿
  +3.91%
 • 5
  EOS
  ¥42.9387
  ¥391.799亿
  +6.74%
 • 6
  LTC
  ¥628.300
  ¥388.688亿
  +0.66%
 • 7
  BNB
  ¥198.566
  ¥280.326亿
  +19.13%
 • 8
  USDT
  ¥6.91467
  ¥198.155亿
  -0.27%
 • 9
  XLM
  ¥0.91975
  ¥177.209亿
  +26.6%
 • 10
  ADA
  ¥0.57835
  ¥149.951亿
  +9.39%
Baidu